Головна  →  Книговидання  →  Видавнича рада  →  Положення про номінацію «Коротка проза» та літературний конкурс «Як тебе не любити…»

Проект Положення про міський літературний конкурс короткої прози «Як тебе не любити…»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цим Положенням регулюється процедура проведення конкурсу короткої прози «Як тебе не любити…» в рамках міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

1.2. Метою конкурсу короткої прози «Як тебе не любити…» є популяризація столиці України — міста Києва, його історії, української мови, художнього слова та читання; підтримка книго видання у столиці; втілення нових соціокультурних ідей та просування загальноєвропейських цінностей.

2. Програма та заходи Конкурсу, а також інші питання щодо організації проведення Конкурсу визначаються оргкомітетом.

3. ЖУРІ КОНКУРСУ

3.1. Для визначення переможців Конкурсу оргкомітетом створюється компетентне журі, до складу якого за згодою можуть входити письменники, літературознавці, літературні критики, видавці, представники засобів масової інформації,представники профільних інститутів громадянського суспільства та ін. Склад журі затверджується протокольним рішенням оргкомітету Конкурсу.

3.2. Для визначення переможців Конкурсу кожний з членів журі ознайомлюється з конкурсними творами і за підсумками розгляду виставляє бали за 5-бальною шкалою.

3.3. У випадку, якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у двох і більше творів, голова журі, враховуючи рекомендації членів журі, визначає твір/твори, що перемогли у Конкурсі.

4. УМОВИ КОНКУРСУ

4.1. Твори малої прози про Київ у друкованому вигляді приймаються на адресу партнера конкурсу – Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (вул. Хрещатик, 50-б, м. Київ, 01001, з позначкою «На Конкурс»). Кінцевий термін подання конкурсних робіт 1 березня (за поштовим штемпелем). Твори в електронному вигляді приймаються на ел. адресу: dskkonkurs@ukr.net. Запитання, що виникають у зв’язку із участю у Конкурсі, можна поставити за тел.: 235-05-15 або надіслати на ел. адресу: dskkonkurs@ukr.net.

4.2. На Конкурс приймаються тільки оригінальні твори, які раніше не друкувалися і не оприлюднювалися (зокрема через інтернет), та права на які не передані іншим (юридичним або фізичним) особам і не будуть передаватися до оголошення результатів Конкурсу.

4.3. На розгляд приймаються короткі художні оповідання написані українською мовою про сучасний Київ та сучасних киян; особливу атмосферу столиці; почуття, мрії та емоції, пов’язані з Києвом; цікаві історії, події, враження, пов’язані з Києвом.

4.4. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 15 тис. друкованих знаків.

4.5. Для участі у Конкурсі необхідно подати:

  • заяву встановленого зразка (згідно з додатком до цього Положення), фото та інформацію про автора;
  • конкурсну роботу у друкованому вигляді на аркушах білого паперу формату А4. Аркуші усі мають бути пронумеровані, починаючи з титульної. Аркуші не зшивати, не скріплювати, не вкладати у файли;
  • конкурсну роботу в електронному вигляді у форматі Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, назва файлу має містити назву оповідання латиницею.

4.6. Рукописні твори, подані на Конкурс, не розглядаються.

4.7. Твори мають бути оригінальними, сучасними, лаконічними і відповідати темі.

4.8. Всі твори підлягають кодуванню.

5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

5.1. Нагородження переможців Конкурсу відбувається в рамках фінального заходу міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

5.2. Місце та час проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу визначається оргкомітетом міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

5.3. Призери (І, ІІ, ІІІ місце) нагороджуються дипломами Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Переможець отримає Гран-прі - 5000 гривень.

5.4. За рішенням журі твори учасників Конкурсу можуть бути включені до збірки художніх оповідань з метою її подальшого видання.

6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

6.1 Повідомлення про результати Конкурсу публікується в комунальних засобах масової інформації та розміщується на офіційній веб-сторінці парнера конкурсу--Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Організатори не несуть відповідальності за помилки й неточності, що містяться у поданій заявці та/або творі.

7.2. Листування з авторами не ведеться, роботи, подані на Конкурс, не рецензуються.

7.3. Письмові твори після проведення заходів Конкурсу авторам не повертаються, а стають частиною бази Конкурсу.

Версiя для друку